Vandmålere hos Nygård omegns vandværker A.m.b.a. (NOV A.m.b.a.)

Alle forbrugere hos Ågård-Gravens Vandværk har i dag den nye type Aquadis måler med monteret radiomodul. Denne måler kan vandværket selv aflæse uden af skulle ind i huset. Dette sker med håndterminal. Af denne grund modtager du ikke aflæsningskort fra Ågård-Gravens Vandværk og du skal heller ikke sende aflæsninger til Tre-For / Vejle Spildevand over internettet.

OBS: De forbrugere, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, vil, som de plejer, få tilsendt et aflæsningskort fra Vejle Spildevand/ kommunen.

Forbrugere hos Brakker, Bølling og Ø. Starup vandværker har ikke radiomodul på vandmålerne, hvorfor disse skal aflæses manuelt inde i huset eller i en målerbrønd.

Årsaflæsning 2021

Alle målere hos Ågård Gravens Vandværk bliver aflæst d. 30.12.2021 fra kl. 08.00 til ca. 14.00. Du vil i dette tidsrum kunne se en mørke grå Opel Astra med NOV skilt på siden køre rundt i området.

Alle øvrige målere hos  Brakker, Bølling og Ø.Starup vandværker vil blive aflæst i perioden 23.12.21 til 30.12.21. Du får her besøg af gamle/nuværende bestyrelsesmedlemmer der vil aflæse målerne. Det er vigtigt, at alle målere bliver aflæst inden årsskiftet, tag derfor godt imod de aflæsende bestyrelsesmedlemmer.

Årsopgørelsen vil blive udsendt til alle forbrugere sidst i januar måned 2022 med sidste rettidige betalingsdato 02.02.2022.

Aconto vandbidrag:

Sammen med årsopgørelsen vil forbrugerne i Brakker, Bølling og Ø.Starup vandværker blive opkrævet for aconto vandbidrag for 1. halvår af 2022, dækkende perioden 01.01.22 - 30.06.22.

Forbrugerne i Ågård Gravens Vandværk vil blive opkrævet aconto vandbidrag for 1. halvår af 2022, dækkende perioden 01.01.22 - 30.06.22 sidst i marts måned 2022 med sidste rettidige betalingsdato 04.04.2022.

 

Information om Aquadis måleren