Driftsstatus

Normal drift

Vigtig information

til forbrugerne i Brakker, Bølling og Ø.Starup Vandværker

i forbindelse med sammenlægningen til Nygård omegns vandværker A.m.b.a.

er alle BetalingsService aftaler blevet slettet.

Du vil i stedet modtage et Indbetalingskort til betaling og tilmelding til BetalingsService, 

herefter vil det igen køre automatisk.

Vi beklager de gener det medfører.

Information til forbrugere i Brakker Vandværk og Bølling Vandværk med kvartårlig betaling.

Acontobetaling for 4.kvartal 2021 for perioden 01.10.21 til 31.12.21 bliver udsendt sidst i november måned

med seneste betalingsdato 03.12.21.

BEMÆRK, har du ikke tilmeldt betalingen til PBS modtager du et indbetalingskort med posten.

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

 


Der har været afholdt ordinær generalforsamling i Ågård Gravens Vandværk samt i

 


Brakker Vandværk, Bølling Vandværk og Ø. Starup Vandværk 

 


mandag d. 31. maj 2021 kl. 19.00  på Øster Starup Skole.

 

Sammenlægningen af Ågård Gravens Vandværk, Brakker Vandværk, Bølling Vandværk og Øster Starup Vandværk med Ågård Gravens Vandværk som det juridisk fortsættende selskab er nu en realitet.

Det fortsættende selskab kaldes:

Nygård omegns vandværker A.m.b.a.   Se nyt logo her.

Bestyrelsen består af 8 personer, 2 bestyrelsesmedlemmer fra hvert af de fire vandværker.

Nye vedtægter og sammenlægningsaftalen ses her.
 

 

 

Kontakt

Ved driftsforstyrrelser på Brakker og Ågård Gravens Vandværker

skal henvendelse rettes til: 

driftsbestyrer, Arne Dissing Pedersen
tlf. 42 64 09 57 eller skriv drift@nov.dk

Ved driftsforstyrrelser på Bølling Vandværk

skal henvendelse rettes til:

Kurt Madsen tlf. 20915895 eller formand Martin Hjort tlf. 22476909

Ved driftsforstyrrelser på Ø. Starup Vandværk

skal henvendelse rettes til:

Jesper Geert tlf. 26294074 eller Eiler Petersen tlf. 20159952

Ved henvendelse angående flytning og økonomisk mellemværende med vandværket.
Kontakt kassereren Bjarne Iversen på

telefon 4045 3765, eller e-mail kasserer@nov.dk

Information for aflæsning af din vandmåler i forbindelse med årsopgørelsen:

Ågård Gravens Vandværk fjernaflæser forbrugernes vandmåler.

Brakker, Bølling og Ø. Starup vandværker aflæser forbrugernes vandmåler manuelt.

Der vil blive informeret yderligere vedr. aflæsningsperiode.