Driftsstatus

Normal drift

 

Tarifændringer i 2022:

Prisen for vand ændres til kr. 3,60 pr.m3

Fast afgift ændres til kr. 800,00 pr. forbruger pr. år.

Alle forbrugere vil blive opkrævet efter de nye satser efter årets generalforsamling.

 

 

 

 

Aktuelt

NY vandledning etableres i august måned 2022

Læs mere her

Udskiftning af alle vandmålere

for forbrugere tilsluttet Brakker, Bølling og Ø. Starup vandværker i løbet af efteråret 2022.

Læs mere her eller under under Menu punktet: Udskiftning af vandmåler

 

Ågård Gravens Vandværk

Forbrugere tilsluttet Ågård Gravens Vandværk vil modtage acontoopkrævning for 1. halvår  i marts måned, med seneste rettidige indbetalingsdato 04.04.2022 og for 2. halvår i september måned, med seneste rettidige indbetalingsdato 03.10.2022

 

Brakker, Bølling og Øster Starup vandværker

Aconto betaling 2022 kvartårlig (for stor forbrugere) 02.02., 02.05., 02.08. og 02.11.

Aconto betaling for 1. halvår 2022 (øvrige forbrugere) 02.02. og 02.08. 

 

 


 

 

 

Kontakt

Ved driftsforstyrrelser på Brakker og Ågård Gravens Vandværker

skal henvendelse rettes til: 

driftsbestyrer, Arne Dissing Pedersen
tlf. 42 64 09 57 eller skriv drift@nov.dk

Ved driftsforstyrrelser på Bølling Vandværk

skal henvendelse rettes til:

Kurt Madsen tlf. 20915895 eller formand Martin Hjort tlf. 22476909

Ved driftsforstyrrelser på Ø. Starup Vandværk

skal henvendelse rettes til:

Jesper Geert tlf. 26294074 eller Eiler Petersen tlf. 20159952

Ved henvendelse angående flytning og økonomisk mellemværende med vandværket.
Kontakt kassereren Bjarne Iversen på

telefon 4045 3765, eller e-mail kasserer@nov.dk